Притчи

Просто един обикновен жест..
Цветовете на щастието.. Приказка за пораснали деца..
Приказка за Твоето решение..
Каквото е писано е за добро..
Живот като на цвете..
Да убиеш любовта..
Приказка за Тъгата и Яростта..
Мечокът ..
Приказка в приказката..
Умението да виждаш живота..
Приказка за изборите в живота ни…
Приказката за смисъла на живота
Притча за човешкото съзнание