Живот като на цвете..

 Buddha.advice2
Преди много години, толкова много, че вече никой не знае колко точно.. В двора на индийски храм, учител преподавал на свои ученици. Един от тях в преследване на вечното щастие задал въпрос на просветеният.
– Учителю, какво трябва да направя, за да не чувствам повече тъгата и меланхолията в мен? Всеки който се опитам да попитам, говори прекалено много или пък е невеж, а трети са равнодушни към моите несгоди. Мразя лъжците и се дразня от клеветниците..
Учителят се замислил за миг, усмихнал се и го погледнал с изумрудените си очи..Cool
– Ами живей, като цветята!.. – отвърнал му той.
– Какво означава да живея като цветята? – попитал ученикът.
– Погледни внимателно тези цветя – продължил учителят, сочейки туфа перуники в градината.
– Те се раждат върху тор, но са чисти и ухаят. Извличат от вонящата пръст всичко полезно и здравословно за тях, но в никакъв случай не позволяват на киселата почва да накърни свежестта на листенцата им.
Запомни едно!.. Редно е да се тревожиш от собствените си грехове, но не бива да допускаш чуждите пороци да те притесняват. Техните недостатъци са си техни, не твои. А след като не са твои, няма причина да се безпокоиш. Затова упражнявай умението да отхвърляш всичко лошо, идващо отвън. Това означава да живееш като цветята синко..

spring-flowers-110671_960_720 new

Тази приказка достигна до нас благодарение на Жаума Солер и Мария Мерсе Конангла.. Благодаря на Майтри /моето вдъхновение/ и на магарешката ми упоритост, която върши работа за съществуването на този Блог..Hehe